Център за професионално обучение
Професия 21 век

 

Полезни връзки

Национална агенция за професионално образование и обучение

Национален ReferNet сайт

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на образованието, младежта и науката

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на финансите

Министерство на земеделието и храните

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на младежта и спорта

Министерство на правосъдието - Агенция по вписванията - търговски регистър

Държавна агенция за малки и средни предприятия

Агенция по заетостта

Българска търговско-промишлена палата

Българската Стопанска Камара

Съюз за стопанска инициатива

Български съюз на частните предприемачи "Възраждане"

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

КТ "Подкрепа"

European Centre for the Development of Vocational Training CEDEFOP

Еuropean Commission - Education and Training

Национален портал за професионално образование и обучение

Проект e-Guidance and e-Government Services (е-GOS) - е-Ориентиране и Услуги за Електронно Правителство, по програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕK (ICT Policy Support Programme)

Административен регистър