Център за професионално обучение
Професия 21 век

 

Рамкови програми

РАМКОВА ПРОГРАМА А
за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация.

РАМКОВА ПРОГРАМА Б
за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА В
за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Г
за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Д
за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията

РАМКОВА ПРОГРАМА Е
за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация