Център за професионално обучение
Професия 21 век

 

Обучение по част от професията
Издава се Удостоверение Образец 3-37 за проведено обучение по част от професията

Обучение за придобиване на професия
Издава се Свидетелство за професионална квалификация Образец 3-54

Обучение за придобиване на правоспособност /заварчици, кранисти, мотокаристи/
Удостоверява се със Свидетелства и Удостоверения за правоспособност

Цената на всяко конкретно обучение се определя в зависимост от броя участници в курса. Обучението може да бъде и индивидуално.