Център за професионално обучение
Професия 21 век

 

ОФИС: СОФИЯ 1680, ул. "Пирин" 62, ет. 1, ап. 4.
тел.: 0887 303 255, 0892 230 948, 0895 586 512
Електронна поща: office@cpo21vek.net

Karta

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Варна – Величка Ташева 
телефон: +359 887 427 368
електронна поща: vili_petarcheva@abv.bg

Пазарджик – Венелина Бодурова
телефон: +359 898 497 414
електронна поща: wenelina@abv.bg

Каварна - Милена Недева  
телефон: 0887 303 255, 0895 586 512
електронна поща: mi69@abv.bg